Visa 188B (tạm trú)

Định cư Úc diện đầu tư kinh doanh

GIỚI THIỆU CHUNG

I. Giới thiệu visa 188B

Diện đầu tư kinh doanh – là một trong những diện visa của chương trình Visa tạm trú Đầu tư và Đổi mới kinh doanh 188.

Diện Nhà đầu tư dành cho người muốn đầu tư một khoản tối thiểu là 1,5 triệu AUD vào một bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.

Bạn phải nộp Đơn trình bày nguyện vọng (EOI) qua chương trình Lựa chọn kỹ năng và phải được chính quyền bang hoặc lãnh thổ hoặc Ủy ban Thương mại Úc (Austrade) thay mặt Chính phủ Úc chỉ định trước khi nhận được lời mời nộp đơn xin visa.

Có được visa này là bước đầu tiên để có đủ điều kiện xin visa thường trú 888 - Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.

II. Những quyền lợi của visa 188B:

 • Đầu tư tại Úc
 • Ra vào lãnh thổ Úc trong thời hạn visa.
 • Được mang theo các thành viên trong gia đình đến Úc sinh sống.
 • Có cơ hội được thường trú lâu dài tại Úc bằng cách xin cấp Visa thường trú 888 - Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.

III. Điều kiện của visa 188B:

 • Dưới 55 tuổi, tuy nhiên điều kiện này sẽ được bỏ qua nếu công việc kinh doanh của bạn là vì lợi ích kinh tế đặc biệt của bang và lãnh thổ chỉ định
 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong hệ thống thang điểm đánh giá. Vui lòng xem hệ thống thang điểm đánh giá bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết
 • Có kỹ năng quản lý cao cấp trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp hợp pháp hoặc các khoản đầu tư đủ điều kiện
 • Có khoản đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh hợp pháp thành công
 • Có cam kết rõ ràng về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi khoản đầu tư gốc đáo hạn.
 • Có dự định rõ ràng về việc sống tại bang hoặc lãnh thổ định đầu tư tối thiểu trong vòng 2 năm.

Bạn và (vợ/chồng) phải đáp ứng các yêu cầu sau :

 • Tối thiểu 1 năm trong 5 năm tài chính ngay trước thời điểm nhận được lời mời nộp hồ sơ, trực tiếp quản lý một trong số các hoạt động sau:
  • Một doanh nghiệp hợp pháp trong đó bạn (và vợ/chồng) sở hữu tối thiểu 10% vốn cổ phần, hoặc
  • Sở hữu một khoản đầu tư tối thiểu là 1,5 triệu AUD
 • Trong 2 năm tài chính ngay trước thời điểm được mời nộp hồ sơ, tổng tài sản của bạn (và vợ/chồng) đạt tối thiểu là 2,25 triệu AUD để chuyển sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa.
 • Trước khi được cấp visa định cư, phải đầu tư 1,5 triệu AUD vào Trái phiếu chính phủ Úc và giữ khoản đầu tư đó trong vòng 4 năm.
 • Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh trái pháp luật.

Thu nhập kiếm được từ hoạt động đầu tư tại Úc sẽ được điều chỉnh theo Luật thuế của Úc.

QUY TRÌNH THAM GIA

1 Xác nhận đăng ký tư vấn
2 Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của NTV
3 Đơn trình bày nguyện vọng (EOI)
4 Thư mời của Chính phủ Tiểu bang
5 Đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD
6 Visa được cấp
7 Visa 888 (thường trú) diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.
3 tháng
9 tháng
4 năm
5 năm

THANG ĐIỂM

Yếu tố đánh giá

Mô tả

Điểm số 

Độ tuổi

18–24 tuổi

20

25–32 tuổi

30

33–39 tuổi

25

40–44 tuổi

20

45–54 tuổi

15

55 hoặc >55 tuổi

0

Trình độ tiếng Anh

Cơ bản

5

Thành thạo

10

Bằng cấp

Chứng chỉ thương mại, bằng cao đẳng hoặc cử nhân do một trường ở Úc cấp; hoặc

Bằng cử nhân được cơ sở giáo dục công nhận

5

Bằng cử nhân về kinh doanh, khoa học hoặc công nghệ do một cơ sở giáo dục của Úc cấp; hoặc bằng cử nhân được một cơ giáo dục công nhận.

10

Xác nhận trong một số trường hợp đặc biệt

Cơ quan chính phủ của bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử cho rằng công việc kinh doanh do quý vị đề xuất là vì lợi ích duy nhất và đặc biệt đối với bang hoặc vùng lãnh thổ của cơ quan chính phủ đó. 

10

Khả năng tài chính

Tài sản cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn, vợ/chồng bạn hoặc của cả bạnvợ/chồng trong mỗi 2 năm trước đó tối thiểu là:

 

800 000 AUD

5

1,3 triệu AUD

15

1,8 triệu AUD

25

2,25 triệu AUD

35

Doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu hàng năm của doanh nghiệp của 2 năm trong 4 năm tài chính gần nhất đạt tối thiểu:

 

500 000 AUD

5

1 triệu AUD

15

1.5 triệu AUD

25

2 triệu AUD

35

Dành cho diện kinh doanh sáng tạo

Kinh nghiệm kinh doanh

Bạn phải có một hoặc nhiều doanh nghiệp trước khi nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa:

 

Không dưới 4 năm trong vòng 5 năm trước đó

10

Không dưới 7 năm trong vòng 8 năm trước đó

15

Dành cho diện đầu tư

 

Kinh nghiệm của Nhà đầu tư

Có khoản đầu tư tối thiểu là 100 000 AUD:

 

Trong tối thiểu 4 năm trước thời điểm nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa

10

Trong tối thiểu 7 năm trước thời điểm nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa

15

Bằng cấp kinh doanh sáng tạo

 

Tại thời điểm nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa:

Bằng chứng về sáng chế hoặc thiết kế đã đăng ký

15

Bằng chứng về thương hiệu đã đăng ký

10

Bằng chứng về thỏa thuận liên doanh

5

Bằng chứng về xuất khẩu thương mại

15

Bằng chứng về quyền sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp mới thành lập có tốc độ tăng trưởng nhanh trong 1 thời gian ngắn

10

Bằng chứng về việc nhận tài trợ hoặc vốn tài trợ kinh doanh

10

Được chỉ định bởi bang hoặc vùng lãnh thổ

 

Được xác nhận trong một số trường hợp đặc biệt (số lượng có giới hạn)

10

Tổng điểm tối thiểu mà các nhà Kinh doanh, Đầu tư phải đạt theo thang điểm đánh giá này là 65 điểm.