Tuân Thủ và Đình Chỉ

Các nghĩa vụ chính của người bảo lãnh là gì?
 

Tại sao Tuân Thủ lại là yếu tố quan trọng trong vấn đề Di trú?

 

 

Chính phủ Australia tập trung nhiều vào yếu tố Tuân thủ trong những năm gần đây. Các thay đổi mới nhất trong hệ thống quy định về di trú tại Australia bao gồm bổ sung chứng cứ về sự tuân thủ, thông qua các văn bản chứng minh và kiểm tra nhân cách-lý lịch cho tất cả những người muốn xin visa vào Australia. 

Từ quan điểm doanh nghiệp, chủ thuê tại Australia hiện nay phải kiểm tra giấy phép làm việc hợp pháp của tất cả nhân viên và nhân viên bán phần nhằm đảm bảo họ chắc chắn có quyền làm việc tại Australia. 

Tư vấn viên Visa Solutions Australia có thể giúp bạn xử lý việc này: Chúng tôi có thể đại diện cho chủ thuê đi kiểm tra một số thông tin cơ bản của nhân viên đang làm cho công ty.

Chủ thuê cũng cần nhận thức rõ về nghĩa vụ của mình liên quan đến nhân viên được bảo lãnh để đảm bảo công ty không vi phạm các quy định về người lao động được bảo lãnh thông qua chính sách visa 457 hoặc bất cứ loại visa nào khác.

 

 

 

 

Hỏi: Chủ thuê phải chịu những rủi ro gì?

 

Gần đây, quy định của Sở Di trú về Tuân thủ chú trọng vào các vấn đề trả lương thấp, lợi dụng lao động nước ngoài và làm thêm quá giờ, vi phạm luật lao động của Australia.

Hình phạt dành cho chủ thuê vi phạm nghĩa vụ bảo lãnh là rất nghiêm trọng, thậm chí có thể phá hạn trách nhiệm, gây liên lụy đến Tổng giám đốc của công ty và cán bộ các bộ phận khác như giám đốc nhân sự hay giám đốc tài chính.

 

 

Hỏi: Các Sở ban ngành khác của chính phủ có liên quan không?

 

Chúng tôi nhận thấy sự trao đổi thông tin giữa Sở Di trú và các ban ngành liên quan trong Khối thịnh vượng chung, ví dụ như Sở Công bằng Lao động và Cục thuế Australia, càng ngày càng sâu sắc.

Một số thay đổi mới nhất trong luật Di trú của Australia bao gồm tính phí đảm bảo di trú, có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tại Australia.

Tuy mới chỉ là thử nghiệm, những điều luật này có thể gây khó khăn cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Australia trong việc bảo lãnh lao động ngoại quốc, trước tình hình thiếu lao động địa phương có tay nghề hoặc doanh nghiệp cần tay nghề đang thiếu hoặc không còn nguồn cung ở Australia. 

 

 

Hỏi: Yêu cầu tập huấn là gì?

 

Đảm bảo chủ thuê đáp ứng các nghĩa vụ về tập huấn công dân Australia là một yếu tố hết sức quan trọng trong hoạt động Tuân thủ.

Nhiều trường hợp doanh nghiệp thuê nhân viên nước ngoài phải liên tục đáp ứng nghĩa vụ tập huấn trong mỗi một năm được công nhận là đơn vị bảo lãnh cho nhân viên.

 

 

Hỏi: Tôi có thể dừng nghĩa vụ chủ thuê như thế nào?

 

Có nhiều cách để chủ thuê xóa bỏ nghĩa vụ đối với nhân viên nước ngoài

Nhân viên có thể chuyển từ người bảo lãnh này sang người bảo lãnh khác, có nghĩa là nghĩa vụ bảo lãnh của một chủ thuê sẽ được xóa bỏ. Nhân viên được bảo lãnh cũng có thể nộp hồ sơ xin tư cách thường trú nhân tại Australia.

Nếu người nhân viên trở thành thường trú nhân, chủ thuê sẽ được xóa nghĩa vụ bảo lãnh.