VISA 132 - ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG

GIỚI THIỆU CHUNG

I. Giới thiệu Visa 132

Diện doanh nhân tài năng là dạng visa thường trú dành cho doanh nhân được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ bang hoặc vùng lãnh thổ Úc.

Để xin visa bạn phải nộp Đơn trình bày nguyện vọng (EOI) qua Chương trình lựa chọn kỹ năng (SkillSelect) và được mời nộp hồ sơ nhập cư.

Bạn có thể ở ngoài hoặc trong lãnh thổ nước Úc khi nộp đơn xin visa và khi visa được quyết định.

II. Những quyền lợi của Visa 132

Visa 132 - Diện doanh nhân tài năng cho phép bạn thành lập mới hoặc tiếp tục phát triển công việc kinh doanh hiện tại của mình tại Úc.

Đây là diện visa thường trú cho phép đương đơn và các thành viên trong gia đình được hưởng những quyền lợi sau:

 • Ở lại Úc vô thời hạn.
 • Làm việc và học tập tại Úc.
 • Ghi danh vào chương trình Medicare bảo hiểm sức khỏe của Úc
 • Xin nhập quốc tịch Úc (nếu đủ điều kiện).
 • Bảo lãnh thân nhân đủ điều kiện thường trú.
 • Xuất nhập cảnh Úc trong 5 năm, kể từ ngày được cấp visa này (sau khoảng thời gian đó, đương đơn sẽ phải xin visa thường trú nhân đề tiếp tục kinh doanh và sinh sống tại Úc)

III. Điều kiện của diện doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Bạn (và Vợ/Chồng) phải đáp ứng tất cả các điều khoản sau đây:

 • Hai trong 4 năm tài chính gần nhất trước ngày nộp hồ sơ, có tổng số tài sản ròng trong một hoặc nhiều doanh nghiệp đạt tối thiểu 400.000 AUD.
 • Tồng tài sản của bạn (và vợ/chồng) đạt tối thiểu 1,5 triệu AUD và được chuyển qua Úc trong vòng 2 năm sau khi quý vị được cấp visa
 • 2 trong 4 năm tài chính gần nhất trước ngày nộp đơn, tổng doanh thu của một hoặc nhiều công ty của bạn đạt tối thiểu 3 triệu AUD/năm.
 • Số cổ phần nắm giữ tối thiểu được quy định như sau:
  • 51% nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD
  • 30% nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD, hoặc
  • 10% nếu công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Có sự nghiệp kinh doanh thành công
 • Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh trái pháp luật
 • Có mong muốn sở hữu và duy trì vai trò quản lý trong một doanh nghiệp tại Úc.

Bạn phải dưới 55 tuổi, tuy nhiên điều kiện này sẽ được bỏ qua nếu công việc kinh doanh của bạn là vì lợi ích kinh tế đặc biệt tại khu vực mà nó được triển khai.

IV. Điều kiện của diện Doanh nhân được tài trợ vốn

Bạn phải nhận được tài trợ tối thiểu là 1 triệu AUD từ một công ty đầu tư vốn của Úc.

Số vốn này phải được sử dụng để khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc triển khai ý tưởng kinh doanh đầy tiềm năng.

Công ty đầu tư vốn này phải là thành viên của Hiệp hội Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited (AVCAL). Hiệp hội AVCAL phải có thông tin về danh mục vốn đầu tư của các thành viên đối với visa diện doanh nhân được tài trợ vốn.

Bạn phải ký thỏa thuận chính thức với công ty tài trợ vốn để nhận vốn tài trợ.

Cung cấp thông tin gia đình trong hồ sơ xin visa.

Bạn có thể cung cấp thông tin về những người sau trong hồ sơ xin visa tại thời điểm nộp đơn : Vợ/chồng, con/con riêng của vợ/chồng.

QUY TRÌNH THAM GIA

1 Xác nhận đăng ký tư vấn
2 Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của NTV
3 Đơn trình bày nguyện vọng (EOI)
4 Thư mời của Chính phủ Tiểu bang
5 Visa được cấp
6 Triển khai kế hoạch kinh doanh
7 Kiểm tra về hoạt động kinh doanh của người được cấp visa (Mẫu đơn 1010)
3 tháng
9 tháng
24 tháng
3 năm