Quản lý

Tìm hiểu tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về Di trú, kể cả khi bạn đang trong thời kì kinh doanh kém hiệu quả.

Tầm quan trọng của việc Quản lý

Trong thời điểm kinh tế khó khăn, doanh nghiệp của bạn sẽ cần tư vấn hoặc hỗ trợ về việc hủy hồ sơ xin visa phân loại 457 hoặc tương tự, hoặc giúp đỡ người đã có visa 457 xin cấp tư cách thường trú nhân tại Australia.

.

Về vấn đề này, bạn cần phải lưu ý rằng Sở Di trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP) đang đặc biệt chú trọng vào hoạt động Tuân thủ của các doanh nghiệp bảo lãnh và nhân viên hiện có visa của họ. Chúng tôi tự tin rằng kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bạn như ý. 

Các công ty đang có tư cách Bảo lãnh Doanh nghiệp Tiêu chuẩn (SBS) bắt buộc phải đáp ứng các nghĩa vụ sau

 • hợp tác với cán bộ thanh tra
 • đảm bảo điều khoản và quy định về thuê tuyển lao động
 •  lưu giữ đầy đủ các chứng từ và giấy tờ liên quan
 • cung cấp chứng từ và thông tin đến Giám đốc Sở
 • thông báo cho Sở Di trú khi có vấn đề xảy ra 
 • đảm bảo người mang visa tham gia vào công việc, chương trình hoặc hoạt động do công ty đề cử 
 • không yêu cầu người khác thanh toán, chuyển khoản hoặc bồi hoàn một số chi phí theo quy định
 • chi trả phí di chuyển để người được bảo lãnh có thể rời khỏi Australia 
 •  trả phí trục xuất những người không phải công dân hoặc trú nhân hợp pháp 
 •  tạo điều kiện tập huấn cho công dân hoặc thường trú nhân Australia.

Nếu không hoàn thành các nghĩa vụ, Sở Di trú có thể tiến hành một hoặc một số các biện pháp sau:  

 •  Gửi văn bản cảnh cáo, phạt hành chính tối đa $10,200 đối với doanh nghiệp và tối đa $2,040 đối với cá nhân cho mỗi lần không thực hiện nghĩa vụ.
 • Trình lên tòa án mức phạt tối đa $51,000 đối với doanh nghiệp và $10,200 đối với cá nhân cho mỗi lần không thực hiện nghĩa vụ.
 • Cấm bảo lãnh thêm người trong khoảng thời gian nhất định, hoặc cấm xin xét duyệt tư cách bảo lãnh. 
 • Hủy bỏ tất cả quyết định chấp thuận tư cách bảo lãnh hiện hành. 

Nếu phát hiện sai phạm, tốt nhất là bạn nên để Visa Solutions Australia thông báo lên Sở Di trú thay bạn. Chúng tôi có thể sắp xếp với phía Sở để bạn thực hiện hành động pháp lý khác thay vì bị áp dụng một hoặc một số hình phạt kể trên. Hành động pháp lý khác nghĩa là bạn đảm bảo sẽ thực hiện một số hành động để chứng mình rằng công ty đã sửa chữa sai lầm và sẽ không tái phạm trong tương lai.. 

Chúng tôi hiểu rõ và đảm nhận trách nhiệm pháp lý cho bạn khi xin visa với chính phủ Australia một cách chuyên nghiệp

Hãy gọi ngay  +84 8 6287 6083 hoặc  +84 933 797 599

Liên hệ ngay để được tư vấn ! LIÊN HỆ