Visa 188A (tạm trú)

Định cư Úc diện đổi mới kinh doanh

GIỚI THIỆU CHUNG

I. Giới thiệu visa 188A

Diện đổi mới kinh doanh là một trong những diện visa của chương trình Visa tạm trú Đầu tư và Đổi mới kinh doanh 188.

Diện đổi mới kinh doanh dành cho những cá nhân có năng lực kinh doanh, mong muốn thành lập, quản lý và phát triển một doanh nghiệp mới hoặc đang tồn tại ở Úc. Lưu ý là cá nhân đó phải được chỉ định bởi chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ Úc.

Vì vậy, Bạn phải nộp Đơn trình bày nguyện vọng (EOI) qua chương trình Lựa chọn kỹ năng và phải được chính quyền bang hoặc lãnh thổ hoặc Ủy ban Thương mại Úc (Austrade) thay mặt Chính phủ Úc chỉ định trước khi nhận được lời mời nộp đơn xin visa.

Visa có thời hạn tối đa 4 năm 3 tháng. Sau thời gian này bạn có thể tiếp tục ở lại Úc bằng cách nộp đơn xin gia hạn thêm 2 năm.

Có được visa này là bước đầu tiên để bạn đủ điều kiện xin visa thường trú 888 diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.

II. Quyền lợi visa 188A

 • Thành lập mới hoặc phát triển doanh nghiệp hiện có tại Úc.
 • Ra vào lãnh thổ Úc trong thời hạn visa.
 • Được mang theo các thành viên trong gia đình đến Úc sinh sống.
 • Có cơ hội được thường trú lâu dài tại Úc bằng cách xin cấp Visa thường trú 888 - Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.

III. Điều kiện visa 188A

 • Dưới 55 tuổi, tuy nhiên điều kiện này sẽ được bỏ qua nếu công việc kinh doanh của bạn là vì lợi ích kinh tế đặc biệt của bang hoặc vùng lãnh thổ chỉ định
 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong hệ thống thang điểm đánh giá.
 • 2 trong 4 năm tài chính ngay trước thời điểm nộp hồ sơ, một hoặc nhiều doanh nghiệp mà bạn đang nắm quyền sở hữu phải đạt tổng doanh thu mỗi năm ở mức tối thiểu là 500 000 AUD.
 • Sở hữu số cổ phần tối thiểu tại doanh nghiệp được chỉ định như sau:
  • 51% nếu doanh thu hàng năm dưới 400 000 AUD
  • 30% nếu doanh nghiệp có doanh thu hàng năm đạt hoặc trên 400.000 AUD, hoặc
  • 10% nếu doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Có sự nghiệp kinh doanh thành công
 • Có mong muốn sở hữu và duy trì vai trò quản lý trong một doanh nghiệp tại Úc.

Nếu doanh nghiệp được chỉ định của bạn chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật hoặc thương mại, bạn phải có ít nhất hơn nửa thời gian hoạt động trong những lĩnh vực này chứ không phải là quản lý doanh nghiệp chung.

Tại thời điểm nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa, bạn (và vợ/chồng) có tổng tài sản hợp pháp đạt tối thiểu 800 000 AUD và phải có sẵn để chuyển sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa.

Bạn không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư bị cấm.

QUY TRÌNH THAM GIA

1 Xác nhận đăng ký tư vấn
2 Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của NTV
3 Đơn trình bày nguyện vọng (EOI)
4 Thư mời của Chính phủ Tiểu bang
5 Visa được cấp
6 Triển khai kế hoạch kinh doanh
7 Visa 888 (thường trú) diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.
3 tháng
9 tháng
4 năm
5 năm

THANG ĐIỂM

Yếu tố đánh giá

Mô tả

Điểm số 

Độ tuổi

18–24 tuổi

20

25–32 tuổi

30

33–39 tuổi

25

40–44 tuổi

20

45–54 tuổi

15

55 hoặc >55 tuổi

0

Trình độ tiếng Anh

Cơ bản

5

Thành thạo

10

Bằng cấp

Chứng chỉ thương mại, bằng cao đẳng hoặc cử nhân do một trường ở Úc cấp; hoặc

Bằng cử nhân được cơ sở giáo dục công nhận

5

Bằng cử nhân về kinh doanh, khoa học hoặc công nghệ do một cơ sở giáo dục của Úc cấp; hoặc bằng cử nhân được một cơ giáo dục công nhận.

10

Xác nhận trong một số trường hợp đặc biệt

Cơ quan chính phủ của bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử cho rằng công việc kinh doanh do quý vị đề xuất là vì lợi ích duy nhất và đặc biệt đối với bang hoặc vùng lãnh thổ của cơ quan chính phủ đó. 

10

Khả năng tài chính

Tài sản cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn, vợ/chồng bạn hoặc của cả bạnvợ/chồng trong mỗi 2 năm trước đó tối thiểu là:

 

800 000 AUD

5

1,3 triệu AUD

15

1,8 triệu AUD

25

2,25 triệu AUD

35

Doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu hàng năm của doanh nghiệp của 2 năm trong 4 năm tài chính gần nhất đạt tối thiểu:

 

500 000 AUD

5

1 triệu AUD

15

1.5 triệu AUD

25

2 triệu AUD

35

Dành cho diện kinh doanh sáng tạo

Kinh nghiệm kinh doanh

Bạn phải có một hoặc nhiều doanh nghiệp trước khi nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa:

 

Không dưới 4 năm trong vòng 5 năm trước đó

10

Không dưới 7 năm trong vòng 8 năm trước đó

15

Dành cho diện đầu tư

 

Kinh nghiệm của Nhà đầu tư

Có khoản đầu tư tối thiểu là 100 000 AUD:

 

Trong tối thiểu 4 năm trước thời điểm nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa

10

Trong tối thiểu 7 năm trước thời điểm nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa

15

Bằng cấp kinh doanh sáng tạo

 

Tại thời điểm nhận được lời mời nộp hồ sơ xin visa:

Bằng chứng về sáng chế hoặc thiết kế đã đăng ký

15

Bằng chứng về thương hiệu đã đăng ký

10

Bằng chứng về thỏa thuận liên doanh

5

Bằng chứng về xuất khẩu thương mại

15

Bằng chứng về quyền sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp mới thành lập có tốc độ tăng trưởng nhanh trong 1 thời gian ngắn

10

Bằng chứng về việc nhận tài trợ hoặc vốn tài trợ kinh doanh

10

Được chỉ định bởi bang hoặc vùng lãnh thổ

 

Được xác nhận trong một số trường hợp đặc biệt (số lượng có giới hạn)

10

Tổng điểm tối thiểu mà các nhà Kinh doanh, Đầu tư phải đạt theo thang điểm đánh giá này là 65 điểm.