Lao Động Cơ Bản Có Tay Nghề

Bạn là lao động có tay nghề trong những ngành đang còn thiếu tại Australia? Phương thức nhập cư này có thể giúp bạn lấy được Tư cách Thường trú nhân và mang theo cả gia đình.
 

Visa Lao động có tay nghề Độc lập (phân loại 189)

Đây là visa thường trú dành cho lao động lành nghề có ý định di cư đến Australia. 

 

Visa Lao động có tay nghề được đề cử (phân loại 190)

Đây là một visa thường trú khác dành cho lao động lành nghề có ý định di cư đến Australia. 

 

Visa tốt nghiệp tạm thời

Visa này cho phép sinh viên quốc tế sinh sống và làm việc tại Australia trong thời gian ngắn sau khi đã hoàn tất việc họ