Visa tốt nghiệp tạm thời

Visa này cho phép sinh viên quốc tế sinh sống và làm việc tại Australia trong thời gian ngắn sau khi đã hoàn tất việc học.

Visa tốt nghiệp tạm thời là gì?

Nếu bạn là sinh viên quốc tế sắp hoàn tất khóa học tại Australia, đã đến lúc bạn lên kế hoạch cho tương lai sau khi visa sinh viên của bạn hết hạn.

Visa tạm thời này cho phép sinh viên quốc tế làm việc ngắn hạn trong lãnh thổ Australia sau khi hoàn tất Cao học Tiến sĩ tại một trung tâm giáo dục ở Australia. Sinh viên có thể làm việc cho bất cứ ngành nghề nào trong vòng bốn năm kể từ ngày cấp visa.

Visa này cũng áp dụng cho sinh viên đã hoàn tất Cao học Thạc sĩ, tuy nhiên bằng cấp và năng lực của họ phải phù hợp với các ngành nghề có tên trong Danh sách Tay nghề Chuyên môn (SOL). Họ có thể kéo dài thời gian ở tại Australia tối đa là 18 tháng.

Sinh viên chỉ có thể được cấp Visa Tốt nghiệp Tạm thời 485 một lần trên tư cách người xin visa chính thức. Sinh viên cũng bắt buộc phải có mặt ở Australia cả trong thời gian nộp hồ sơ và tiếp nhận kết quả visa.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Liên Hệ 

Thanks Zahirah! Excellent work and thanks for informing us immediately. Thanks for your effort all. Cheers!

Steve, Moved to Australia in 2015

Andrew was a joy to work with during my migration to Australia. During the start he was kind enough to give us an understanding of the application process and the options available to us. With Andrew’s help I got my visa on time and without any complications!

Arnie Verghese

Andrew has been an amazing agent and friend who helped me immensely, to fulfil my dream of migrating to Australia. Working with him made the entire experience smooth, which is why I also ended up working with Andrew for my partners fiancé visa.

Anjali Rajshekhar

Faster than I expected thank you. I'm looking at flights to be back in perth for sometime on Friday, will give you a definite once I've booked something. Thanks again.

David Hamilton

Thanks for your effort all. Cheers!

Mark

Thank you again for your excellent service and support. In my opinion you went above and beyond the norm.

Frank Zenke

Have arrived in Perth last week for my course. I would like to take this opportunity to thank you both of you for helping me getting the visa.

Elaine Lau

I would like, on behalf of us all to thank you deeply Andrew for your help and effort...it was wonderful meeting you and witnessing a professional at work.

Mike CookVisa Solutions Australia

Thank you so much guys, Andrew, Zahirah and Miguel. You made us so happy.

Marites Wycoco
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Hãy gửi email cho chúng tôi