Visa Nghỉ hưu

"Nghỉ hưu là khi bạn không còn sống trong công việc nữa, bạn tận hưởng cuộc sống."

Visa Nghỉ hưu: Tôi có đủ điều kiện?

Visa Nghỉ hưu dành cho những người muốn nghỉ hưu một thời gian tại Australia. Nghỉ hưu ở nước ngoài là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhiều người đã đến với Australia đến tận hưởng khí hậu dễ chịu và ánh nắng ấm áp, hoặc đoàn viên với thân hữu tại đất nước này. 

Visa Nghỉ hưu dành cho những người muốn nghỉ hưu một thời gian tại Australia. Nghỉ hưu ở nước ngoài là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhiều người đã đến với Australia đến tận hưởng khí hậu dễ chịu và ánh nắng ấm áp, hoặc đoàn viên với thân hữu tại đất nước này.

Để đủ điều kiện lấy visa này, bạn không thể là người lần đầu tiên xin visa trừ phi bạn có vợ/chồng là người đang có sẵn Visa Nghỉ hưu, hoặc bạn chưa từng có visa chính thức nào khác kể từ lần nhập cảnh Australia gần nhất. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu trên, bạn có thể chuyển hướng sang Visa Nghỉ hưu cho Nhà đầu tư 405.

Nếu bạn đã từng có Visa Nghỉ hưu (410) hoặc vợ/chông/bạn đời của bạn đã từng đến Australia với bất cứ loại visa chính thức nào khác, bạn không đủ điều kiện nộp hồ sơ xin cấp visa Nghỉ hưu lần nữa.

Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 2009, người có Visa Nghỉ hưu có thể nộp hồ sơ xin visa có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày cấp. Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện nói trên, bạn có thể nộp hồ sơ xin visa Nghỉ hưu, bất kể đang ở trong hay ngoài lãnh thổ Australia trong thời gian nộp hồ sơ.

Visa Nghỉ hưu Australia chỉ dành cho những người hưu trí có thể tự chịu trách nhiệm tài chính, bởi vậy không có giới hạn về số giờ làm việc trong thời gian người có visa ở Australia.

Visa này không đảm bảo tư cách thường trú nhân ở Australia hoặc nhập tịch Australia trong tương lai, và khi ở tại Australia bạn không được quyền hưởng phúc lợi Medicare, bất kể giữa quốc gia trên hộ chiếu của bạn và Australia có Thỏa thuận Song phương về Chăm sóc Sức khỏe nào hay không. Bạn cũng phải tự mình duy trì bảo hiểm sức khỏe hợp lệ trong thời gian ở Australia. 

Visa Nghỉ hưu cho Nhà đầu tư là gì?

Khi đến tuổi hưu trí, có thể bạn sẽ mong muốn đầu tư quỹ lương hưu của mình để duy trì và tận hưởng mức sống tốt hơn. 

Nếu bạn quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp hay quỹ tài sản nào đó ở Australia trong thời gian ở tại quốc gia này, Sở Nhập tịch và Di trú Australia có thể cấp cho bạn một visa ngắn hạn gọi là Visa Nghỉ hưu dành cho Nhà đầu tư 

Đây là một loại visa rất phổ biến bởi nó cho phép bạn ở lại Australia để giám sát và quản lý hoạt động đầu tư trong thời gian tối đa là bốn năm.

Để đủ điều kiện xin Visa Nghỉ hưu cho Nhà đầu tư, bạn phải từ 55 tuổi trở lên, không có người thân phụ thuộc nào khác ngoài vợ/chồng/bạn đời, đạt yêu cầu về mức thu nhập và có khả năng đầu tư tài chính dài hạn ở Australia.

Trong thời gian ở tại Asutralia theo diện visa này, bạn được phép làm việc tối đa là 40 giờ mỗi nửa tháng và nhập cảnh/ ở lại Australia cùng vợ/chồng/bạn đời tối đa là bốn năm kể từ ngày được cấp visa.

Đối với chúng tôi, các chuyên gia về giải pháp, mọi vấn đề đều đáng lưu tâm và có thể xử lý.

Thanks Zahirah! Excellent work and thanks for informing us immediately. Thanks for your effort all. Cheers!

Steve, Moved to Australia in 2015

Andrew was a joy to work with during my migration to Australia. During the start he was kind enough to give us an understanding of the application process and the options available to us. With Andrew’s help I got my visa on time and without any complications!

Arnie Verghese

Andrew has been an amazing agent and friend who helped me immensely, to fulfil my dream of migrating to Australia. Working with him made the entire experience smooth, which is why I also ended up working with Andrew for my partners fiancé visa.

Anjali Rajshekhar

Faster than I expected thank you. I'm looking at flights to be back in perth for sometime on Friday, will give you a definite once I've booked something. Thanks again.

David Hamilton

Thank you again for your excellent service and support. In my opinion you went above and beyond the norm.

Frank Zenke

Have arrived in Perth last week for my course. I would like to take this opportunity to thank you both of you for helping me getting the visa.

Elaine Lau

I would like, on behalf of us all to thank you deeply Andrew for your help and effort...it was wonderful meeting you and witnessing a professional at work.

Mike CookVisa Solutions Australia

Thank you so much guys, Andrew, Zahirah and Miguel. You made us so happy.

Marites Wycoco
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Hãy gửi email cho chúng tôi