Một số loại visa gia đình khác

Một số loại visa khác dành cho thân nhân trong những trường hợp đặc thù, ví dụ cha mẹ, thân nhân nhận nuôi, người chăm nom, thân nhân lớn tuổi và thân nhân duy nhất còn sống..

Một số loại visa gia đình khác - Tôi có đủ điều kiện?

Khoảng cách địa lý xa xôi có thể làm những người ở lại quê hương luôn trắc trở. Đó là lý do vì sao Chương trình Nhập cư Australia dành hẳn một phân khúc giúp cho các gia đình đoàn tụ - vợ, chồng, bạn đời, con cái và những người ruột thịt cùng gặp nhau ở Australia. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là tất cả các tình cảnh chia ly giữa thân quyến. Một số loại visa đặc biệt được áp dụng cho thân nhân trong những trường hợp đặc thù, ví dụ cha mẹ, thân nhân nhận nuôi, người chăm nom, thân nhân lớn tuổi và thân nhân duy nhất còn sống. 

Hỏi: Visa Thân nhân Lớn tuổi Phụ thuộc là gì?

Khi một người hoặc một gia đình di trú đến Australia, họ có thể phải bỏ lại một người thân không còn ai bầu bạn chăm sóc nhưng vẫn phải phụ thuộc vào họ về mặt tài chính để đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất về ăn ở. 

Để được xét duyệt visa thành công, người xin visa phải đủ tuổi được nhận Trợ cấp Người cao tuổi của Australia và việc hỗ trợ tài chính từ xa đã diễn ra trong khoảng ba năm. Người hỗ trợ phải là người thân ruột thịt hoặc người thân thông qua hôn nhân tương ứng, ví dụ con, cha mẹ, anh chị em, cô chú bác hoặc cháu của người xin visa. 

Hỏi: Visa Người chăm nom là gì?

Người chăm nom là người tự nguyện nhập cảnh và ở tại Australia để chăm sóc người thân đang rất cần sự chăm sóc y tế cá nhân để có thể sinh sống bình thường. Người cần chăm sóc phải là công dân Australia, thường trú nhân tại Australia hoặc công dân New Zealand đủ tư cách.

Người thân ở Australia (người cần chăm sóc) phải là vợ/chồng/bạn đời, con cái, cha mẹ, anh chị em, ông bà, cháu, cô chú bác ruột thịt hoặc thông qua quan hệ hôn nhân của người xin visa đang muốn đến Australia trong vai trò người chăm nom.

Để được xét duyệt visa thành công, người xin visa phải chứng minh được rằng nhu cầu chăm sóc sẽ kéo dài trong  ít nhất hai năm, đồng thời việc chăm sóc không thể thực hiện được bởi người thân nào khác đang sống ở Australia hoặc bởi phúc lợi xã hội, bệnh viện, dịch vụ chăm sóc hoặc các dịch vụ cộng đồng khác ở Australia.

Hỏi: Giới hạn và hàng đợi là gì?

Khi số lượng visa chờ chấp nhận đạt đến mức mà chính phủ Australia định sẵn cho một năm tài chính, sẽ không có visa nào được cấp phát thêm cho hạng mục visa gia đình trong năm đó nữa.

Hỏi: Visa Thân nhân Duy nhất Còn sống là gì?

Để được xét duyệt Visa Thân nhân Duy nhất Còn sống thành công, người xin visa phải không còn thân nhân nào bên cạnh ngoại trừ những người đang sống ở Australia là  công dân/thường trú nhân Australia hoặc công dân New Zealand đủ tư cách. Visa này được áp dụng để kết nối thân nhân với gia đình của họ ở Australia trên cơ sở duy nhất là mối quan hệ gia quyến, bất kể mức độ liên lạc hoặc tính chất mối quan hệ giữa người xin visa và thường trú nhân tại Australia.

Nếu thường trú nhân Australia đã từng bảo lãnh cho người xin Visa Thân nhân Ưu tiên (104), Visa Thân nhân Duy nhất Còn sống (115), Visa Gia đình (806) hoặc Visa Thân nhân Duy nhất Còn sống (835), họ và vợ/chồng/bạn đời của họ không thể bảo lãnh cho một người khác xin Visa Thân nhân Duy nhất Còn sống nữa.

Hỏi: Điều kiện sức khỏe và bảo lãnh tài chính?

Dịch vụ y tế cho hồ sơ visa Bupa sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe của thân nhân tại Australia. Đồng thời, tất cả những người xin visa theo diện thân nhân lớn tuổi phụ thuộc và thân nhân duy nhất còn sống phải thực hiện Cam kết Bảo lãnh Tài chính, một văn bản chứng nhận mang tính pháp lý về việc hoàn trả cho chính phủ Australia các chi phí về an sinh xã hội trong khoảng thời gian Cam kết có hiệu lực mà được hưởng các chi phí trên.

Hãy gọi ngay  +84 8 6287 6083 hoặc  +84 933 797 599

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn ! liên hệ

Đối với chúng tôi, các chuyên gia về giải pháp, mọi vấn đề đều đáng lưu tâm và có thể xử lý